Faliye

Kullanım Koşulları

İşbu Kullanım Koşulları Faliye uygulamasının tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle “Kullanıcı” veya 
“Kullanıcılar” olarak anılacaktır) tarafından kullanım koşullarını içermektedir.
Faliye uygulama hizmetinden yararlanan “Kullanıcılar” işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduklarını, 
içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

Faliye, Kullanım Koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
Faliye tüm “Kullanıcıların” kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 
Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum 
veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

KULLANICIlar, FALİYE'de sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlanarak veya herhangi 
bir şekilde uygulamaya erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine 
bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Şartları'nın tamamını okuduklarını ve içeriğini 
tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. 
Bu KULLANICIlar FALİYE tarafından iş bu Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

FALİYE sitesi ve uygulaması içeriğinde bulunan fal yorumları tamamen hayal gücü ile eğlence amaçlı üretilmiştir. 
Herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez ve doğruluk içermemektedir. FALİYE'nda yapılan yorumlar geleneksel fal 
dilinin sohbet ve eğlence amaçlı sunulmuş bir şeklidir. Yorumcuların sunduğu içerik yanlış anlamalar 
oluşturabileceğinden çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir. 

Faliye hiçbir sebep beyan etmeden istediği “Kullanıcılara” yorum ücreti iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.
Faliye, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu “Kullanıcı” bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların 
kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. 
Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu yorumcuya aittir. 
Bu sebeple Faliye'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

Faliye ve uygulamadaki “Yorumcular”, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. 
Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde “Yorumcu” ile mesajlaşma alanlarında kesinlikle yasalara 
aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. 
Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Faliye girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, 
bu “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.
“Kullanıcı” site ve site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, 
yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle 
durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, 
rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

Faliye tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini önerir.
“Yorumcular”, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz ya da iletemez. 
“Kullanıcılardan” herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. 
Bu amaçlara yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz; “junk e-posta” gönderilemez. Banka hesap bilgisi, Cep telefonu numarası veya email 
adresi veremez. “Kullanıcı” bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya 
başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da 
başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

Faliye, site dahilindeki interaktif alanlarda “Yorumcuların” ve “Kullanıcıların” yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan 
görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. “Kullanıcıya” yapılan yorumların Faliye’ın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından 
(kullanıcının yorumları başka kişilerle paylaşması) dolayı gelebilecek zararlardan Faliye sorumlu değildir.
Faliye, hiçbir “Yorumcunun” davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda uygulamanın kullanımı, içeriği, online ya da offline 
konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.
Tüm yazışmalar sohbet ve eğlence amaçlı olarak “Yorumcuların” kişisel yorumlarıyla oluşturdukları içerikten ibarettir. 
Yorumcuların sunduğu içerik çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.

Bu politikadaki herhangi bir şeye rağmen, genellikle kişiselleştirilmiş bildirimler sunmamıza yardımcı olan 
pasif olarak bilgi toplamak için (toplu olarak “SDK Bilgileri”), 
OneSignal Messaging SDK'yı da içeren mobil SDK'ları kullanan ortaklarla çalışabiliriz. 
Bu veriler ayrıca, reklamları veya içeriği özelleştirmek amacıyla sizi diğer cihazlar veya tarayıcılar arasında benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılabilir. 
Bu başvuruya verilen izinlere bağlı olarak, bu bilgiler e-posta adresinizi içeren kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) içerebilir. 
Bu bilgiler ayrıca kesin konum (örneğin, GPS seviyesi verileri) veya WiFi bilgileri, 
yüklediğiniz ve etkinleştirdiğiniz uygulamalar ve mobil tanımlayıcınızı (örneğin, Android Advertising ID) içerebilir.

Tüketici Kontrol ve Vazgeçme Seçenekleri
a. OneSignal Push Bildirimlerinin çıkarılması
Çoğu durumda, cihazınıza “Ayarlar” a gidip “Bildirimler” e tıklayarak ve ardından cihazınızdaki uygulamaların bazıları veya 
tümü için bu ayarları değiştirerek push bildirimleri almayı bırakabilirsiniz. (Farklı cihaz yapılandırmaları veya cihazlara yapılan güncellemeler 
bu ayarların çalışmasını etkileyebilir veya değiştirebilir.)

b. Mobil Cihazlarda "Cross-App" Reklamcılığını Dışlama
Apple veya Android mobil cihazınızdaki "ayarlara" erişerek, belirli ilgi alanına dayalı (ayrıca "çapraz uygulama" olarak da adlandırılır) 
mobil davranışsal reklamcılık için mobil reklamcılık tanımlayıcılarınızı kullanmamayı tercih edebilirsiniz: cihazınızdaki Google Ayarlar uygulaması, 
Reklamlar ve ardından ilgi alanına dayalı reklamlardan vazgeçme seçeneğini belirleme. 
(Farklı cihaz yapılandırmaları veya cihazlara yapılan güncellemeler bu ayarların çalışmasını etkileyebilir veya değiştirebilir.)